ROUDNICKÁ, Michaela. Zenith House [online]. Brno [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57984. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. Ateliér malířství 3. Vedoucí práce Milan Houser.

Uložit do Citace PRO