ZDANSKY, J. Detection of Acoustic Change-Points in Audio Streams and Signal Segmentation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(1), 37-40 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/57997
Uložit do Citace PRO