BRIDA, P., P. CEPEL a J. DUHA. Geometric Algorithm for Received Signal Strength Based Mobile Positioning. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(2), 1-6 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58001
Uložit do Citace PRO