KNIZE, M. a J. SYKORA. General Framework and Advanced Information Theoretical Results on Eigenmode MIMO Channel Inversion. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(3), 16-27 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58008
Uložit do Citace PRO