SEBESTA, J. a M. KASAL. Effective DSP Methods of PSK Feedback Timing Synchronization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(3), 37-40 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58010
Uložit do Citace PRO