DOSTAL, T. All-Pass Filters in Current Mode. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(3), 48-53 [cit. 2021-7-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58012
Uložit do Citace PRO