HAZDRA, Pavel, Milan POLIVKA a Vratislav SOKOL. Microwave Antennas and Circuits Modeling Using Electromagnetic Field Simulator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 2-10 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58013

Uložit do Citace PRO