HOLIS, J. a Pavel PECHAČ. Simulation of UMTS Capacity and Quality of Coverage in Urban Macro- and Microcellular Environment. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 21-26 [cit. 2022-01-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58015

Uložit do Citace PRO