BONEFACIC, Davor a Juraj BARTOLIC. Design Considerations of an Active Integrated Antenna with Negative Resistance Transistor Oscillator. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 33-39 [cit. 2023-01-27]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58017

Uložit do Citace PRO