BARTIK, H. Antenna Measurements Using the Mirror Method with Gating in a Time Domain. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 58-62 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58021
Uložit do Citace PRO