TKADLEC, Roman a Zdenek NOVACEK. Radiation Pattern Reconstruction from the Near-Field Amplitude Measurement on Two Planes Using PSO. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 63-67 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58022

Uložit do Citace PRO