VEGNI, L. a A. TOSCANO. Shielding and Radiation Characteristics of Cylindrical Layered Bianisotropic Structures. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 68-74 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58023
Uložit do Citace PRO