LUKES, Zbynek a Zbynek RAIDA. Multi-Objective Optimization of Wire Antennas: Genetic Algorithms Versus Particle Swarm Optimization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2005, 14(4), 91-97 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58027

Uložit do Citace PRO