NOVOTNY, J., Pavel SOVKA a J. UHLIR. Analysis and Optimization of Telephone Speech Command Recognition System Performance in Noisy Environment. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(1), 1-7 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58034
Uložit do Citace PRO