KOLAR, R., R. JIRIK a J. JAN. Estimator Comparison of the Nakagami-m Parameter and its Application in Echocardiography. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(1), 8-12 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58035

Uložit do Citace PRO