SIMIK, R. Improvement of Watson's DVQ Metric. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(1), 13-16 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58036
Uložit do Citace PRO