TUCKOVA, J. a J. SANTARIUS. Neural Network Program Package for Prosody Modeling. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(1), 17-21 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58037

Uložit do Citace PRO