HOVANCAK, Rastislav a Dusan LEVICKY. Digital Image Watermaking in Color Models Using DCT Transformation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(1), 22-25 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58038

Uložit do Citace PRO