KLUČKA, Ivan. Energetické využití odpadů v Evropské unii [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5804. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Tomáš Ferdan.

Uložit do Citace PRO