PERIC, Z. a S. BOGOSAVLJEVIC. Asymptotic Analysis of Optimal Piecewise Uniform Polar Quantization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(2), 26-29 [cit. 2021-11-29]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58048
Uložit do Citace PRO