VOJTKO, J. Reduction of Elastomagnetic Sensor Errors by Using Neural Networks. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(2), 30-35 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58049
Uložit do Citace PRO