VALTR, P. a Pavel PECHAČ. Diffraction Calculations and Measurements in Millimeter Frequency Band. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 18-21 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58054

Uložit do Citace PRO