HULT, T. a A. MOHAMMED. Suppression of EM Fields using Active Control Algorithms and MIMO Antenna System. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 22-25 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58055
Uložit do Citace PRO