HANZLIK, P. a P. PATA. Behind the Structure of Video VQ-Coder. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 26-31 [cit. 2022-08-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58056

Uložit do Citace PRO