JELINEK, M., J. DOBES a L. POUSEK. Correlation Analysis in a Pulse Wave Velocity Evaluation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 37-41 [cit. 2021-5-9]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58058
Uložit do Citace PRO