JELINEK, Martin, Josef DOBES a Lubomir POUSEK. Correlation Analysis in a Pulse Wave Velocity Evaluation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 37-41 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58058

Uložit do Citace PRO