LONGAUER, L., S. MARCHEVSKY a D. KOCUR. BAMUD Features Demonstration by System View. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(3), 47-52 [cit. 2021-11-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58060

Uložit do Citace PRO