KARLUBIKOVA, Tatiana a Jaroslav POLEC. Extrapolation of Incomplete Image Data with Discrete Orthogonal Transforms. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 35-37 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58067

Uložit do Citace PRO