KARLUBIKOVA, T. a J. POLEC. Extrapolation of Incomplete Image Data with Discrete Orthogonal Transforms. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 35-37 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58067
Uložit do Citace PRO