LEVICKY, Dusan a Peter FORIS. Human Visual System Models in Digital Image Watermarking. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 38-43 [cit. 2023-05-30]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58068

Uložit do Citace PRO