GAMCOVA, M., S. MARCHEVSKY a J. GAMEC. Higher Efficiency of Motion Estimation Methods. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 58-64 [cit. 2021-9-21]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58072
Uložit do Citace PRO