KADLECOVA, Eva a Pavel FIALA. New Directions in Modeling the Lighting Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2004, 13(4), 75-80 [cit. 2023-01-31]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58075

Uložit do Citace PRO