HAJACH, P. a R. HARTANSKY. Resistively Loaded Dipole Characteristics. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(1), 19-22 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58086
Uložit do Citace PRO