DOBES, J. a J. MICHAL. Using the Variable-Length Arithmetic for an Accurate Poles-Zeros Analysis. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(3), 1-5 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58099
Uložit do Citace PRO