PRIBILOVA, A. Preemphasis Influence on Harmonic Speech Model with Autoregressive Parameterization. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(3), 32-36 [cit. 2021-10-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58105
Uložit do Citace PRO