ŠŤASTNÝ, Jakub a Pavel SOVKA. Cross-Language Experiment. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(3), 37-41 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58106
Uložit do Citace PRO