ŠŤASTNÝ, Jakub, Pavel SOVKA a A. STANCAK. EEG Signal Classification: Introduction to the Problem. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(3), 51-55 [cit. 2021-04-13]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58109
Uložit do Citace PRO