BRANCIK, L. Utilization of MATLAB in Simulation of Linear Hybrid Circuits. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 6-11 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58112

Uložit do Citace PRO