FRYZA, T. a S. HANUS. Image Compression Algorithms Optimized for MATLAB. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 18-20 [cit. 2021-6-12]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58114
Uložit do Citace PRO