KRATOCHVIL, T. Utilization of MATLAB for Digital Image Transmission Simulation. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 31-37 [cit. 2021-01-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58117
Uložit do Citace PRO