COCHEROVA, E. Modification of Ordinary Differential Equations MATLAB Solver. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 63-66 [cit. 2020-10-26]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58123
Uložit do Citace PRO