RAIDA, Zbyněk, D. CERNOHORSKY, K. FROEHLING, et al. Electronic Textbook of Electromagnetic Waves. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 67-73 [cit. 2021-9-22]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58124
Uložit do Citace PRO