REZACOVA, Daniela, Ondrej FISER a Lucas RAMON SAEZ. Statistics of Radio Refractivity Derived from Prague Radiosounding Data. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2003, 12(4), 84-88 [cit. 2022-12-08]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58126

Uložit do Citace PRO