RICNY, V. Digital Realization of the Test Signal Generator Sin^2 20T. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(1), 24-26 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58138

Uložit do Citace PRO