LUKAC, R. Performance of Basic Vector Directional Filters According to Used Angle Distance. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(1), 31-35 [cit. 2021-9-20]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58140
Uložit do Citace PRO