GOTRA, O., W. KALITA, S. SLOSARCIK, A. PIETRIKOVA a J. SALIGA. Thermosensitive IC for Relative Temperature Determination. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(2), 31-34 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58148

Uložit do Citace PRO