TOBES, Z. a Zbyněk RAIDA. Use of the Analog Neural Networks in the Adaptive Antenna Control Systems. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(3), 14-21 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58152
Uložit do Citace PRO