USAKOVA, A., J. KOTULIAKOVA a M. ZAJAC. Walsh - Hadamard Transformation of a Convolution. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(3), 40-42 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58157

Uložit do Citace PRO