ZALUD, V. Wireless Cellular Mobile Communications. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(4), 1-5 [cit. 2021-5-18]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58159
Uložit do Citace PRO