HRUDKAY, K. a V. WIESER. Power Control Imperfection in CDMA Systems with Adaptive Antennas. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002, 11(4), 39-42 [cit. 2022-05-23]. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58166

Uložit do Citace PRO