KOZUMPLÍK, Ondřej. Odsíření práškového granulačního kotle K3 na Tp Olomouc [online]. Brno, 2012 [cit. 2022-09-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5817. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Zdeněk Skála.

Uložit do Citace PRO