HOLEŠOVSKÝ, Jan. Metody odhadu parametrů rozdělení extrémního typu s aplikacemi [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/58170. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Jaroslav Michálek.

Uložit do Citace PRO